اخذ نمایندگی
۳٫۵ (۷۰%) ۶ votes

برای اخذ نمایندگی از سوری الکتریک، مدارک زیر مورد نیاز است:
۱- دو قطعه عکس ۴*۳ جدید
۲- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
۳- فتوکپی پشت و رو از کارت ملی
۴- کروکی محل کسب و آدرس و تلفن
۵- کروکی منزل و آدرس و تلفن
۶- پرینت ۵۰ مورد حساب بانکی

Email: suri_electric@yahoo.com

موتور برق

پمپ آب