دیزل ژنراتور
۴٫۲۵ (۸۵%) ۴ votes

دیزل ژنراتور

انواع دیزل ژنراتور با موتورهای:
کامینز (Cummins)، پرکنز (Perkins)، استریم (Stream)، وولو (Volvo Pentax)، دیزل: لومبار (Lombar)، دویتز (Doeutz)
ژنراتورها: مکالته (Meccalte)، استمفورد (Stamford)، لینز (Linz)، اسمفورد پاور (Stamford Power)
انواع دیزل ژنراتور ها در کیلووات های مختلف (طبق سفارش)